RegistracePravidla užití dat

Floristické údaje prezentované na těchto stránkách jsou majetkem právnických a fyzických osob, které příslušné databáze spravují nebo je poskytly. Bez písemného svolení pořizovatelů jednotlivých databází je lze použít v souladu s autorským zákonem jen pro osobní potřebu, nebo pro účely vědecké nebo vyučovací za předpokladu, že je uveden pramen, v rozsahu odůvodněném sledovaným nevýdělečným účelem.

Autorská práva tím nejsou dotčena. Za správnost údajů neneseme právní odpovědnost.

Současně doporučujeme, aby se zájemci o větší datové soubory obraceli se svými žádostmi přímo na majitele a správce jednotlivých dílčích databází.

Aby mohla databáze dále sloužit a rozrůstat se o další datové soubory, musí být pro jejich vlastníky věrohodným a spolehlivým partnerem, který zaručí, že jejich data nebudou bez jejich svolení zneužita. Proto jsme přistoupili k monitorování počtu přístupů. To nemá v žádném případě obtěžovat poctivé uživatele, ale pouze pomoci chránit data před zneužitím. Při překročení denního limitu 150 přístupů dostane uživatel zpráva elektronické pošty s upozorněním a dále při překročení limitu 1000 přístupů za týden je přístup uživatele dočasně pozastaven. Po emailové komunikaci se správci databáze a vysvětlení velkého počtu přístupů bude účet opět uvolněn.

Jiří Danihelka, Petr Petřík a Jan Wild

jméno*
příjmení*
login*
heslo*
heslo znovu*
email*
instituce
adresa
účel užití dat*
  Potvrzuji, že jsem si přečetl Pravidla užití dat a že se jimi budu řídit.