Thanks

Tento web by nemohl vzniknout bez dlouholeté práce zaměřené na shromažďování a digitalizaci botanických dat. V Botanickém ústavu AV ČR se o vznik elektronické databáze, její plnění a správu dat zasloužili zejména RNDr. Jan Štěpánek, CSc., RNDr. Eduard Brabec, Olga Tomšovicová, RNDr. Jitka Štěpánková, CSc., jakož i zesnulý RNDr. Bohumil Slavík, CSc.

O vznik České národní fytocenologické databáze na Ústavu botaniky a zoologie PřF MU a její správu se zasloužili doc. RNDr. Milan Chytrý, CSc., Mgr. Marie Rafajová, Mgr. Ilona Knollová, Ph. D. a Mgr. Štěpánka Králová.

Systém Janitor vyvíjí tým pod vedením Ing. Romana Bukáčka z České informační agentury životního prostředí CENIA; převod dat zajistil zejména Ing. Jiří Chroust. Týmu pod vedením pana Adama Chromého (Adamna NET) děkujeme za vytvoření tohoto webového rozhraní. (Při jeho tvorbě byly také využity zdrojové kódy z javascript-array.com.)

Tato webová prezentace vznikla v rámci Centra pro výzkum biodiverzity LC06073, financovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, s institucionální podporou výzkumných záměrů MSM0021622416 a AV0Z60050516.