Poděkování

Tento web by nemohl vzniknout bez dlouholeté práce zaměřené na shromažďování a digitalizaci botanických dat. V Botanickém ústavu AV ČR se o vznik elektronické databáze, její plnění a správu dat zasloužili zejména RNDr. Jan Štěpánek, CSc., RNDr. Eduard Brabec, RNDr. Pavel Tomšovic, CSc., Olga Tomšovicová, jakož i zesnulý RNDr. Bohumil Slavík, CSc. Na přípravě dat pro webovou prezentaci a jejich převodu do nového systému se podíleli Ing. Jiří Danihelka, Ph.D., RNDr. Petr Petřík, Ph.D., a Ing. Jan Wild, Ph.D.

O vznik České národní fytocenologické databáze na Ústavu botaniky a zoologie PřF MU a její správu se zasloužili prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph. D., Mgr. Marie Rafajová, Mgr. Ilona Knollová, Ph. D., Mgr. Štěpánka Králová, Bc. Katrin Karimová, Bc. Dana Michalcová a desítky dobrovolných přispěvatelů z řad českých botaniků a studentů botaniky z několika různých institucí.

Systém Janitor vyvíjí tým pod vedením Ing. Romana Bukáčka z České informační agentury životního prostředí CENIA; převod dat zajistil zejména Ing. Jiří Chroust. Databázový program Turboveg vyvíjí Stephan M. Hennekens z institutu Alterra ve Wageningenu v Nizozemí. Týmu pod vedením pana Adama Chromého (Adamna NET) děkujeme za vytvoření tohoto webového rozhraní. (Při jeho tvorbě byly také využity zdrojové kódy z javascript-array.com.)

Tuto webovou prezentaci vytvořil tým Centra pro výzkum biodiverzity LC06073, financovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, s institucionální podporou výzkumných záměrů MSM0021622416 a AV0Z60050516.