Rules of data using

Floristické údaje prezentované na těchto stránkách jsou majetkem právnických a fyzických osob, které příslušné databáze spravují nebo je poskytly. Bez písemného svolení majitelů je lze použít v souladu s autorským zákonem jen pro osobní potřebu, nebo pro účely vědecké nebo vyučovací za předpokladu, že je uveden pramen, v rozsahu odůvodněném sledovaným nevýdělečným účelem.

Autorská práva tím nejsou dotčena. Za správnost údajů neneseme právní odpovědnost.

Současně doporučujeme, aby se zájemci o větší datové soubory obraceli se svými žádostmi přímo na majitele a správce jednotlivých dílčích databází.

Jiří Danihelka, Petr Petřík a Jan Wild