Who are we?

Centrum pro výzkum biodiverzity v Botanickém ústavu je jedním z center základního výzkumu projektu sdružujícího pracovní skupiny z osmi špičkových pracovišť v ČR. Hlavním výzkumným cílem tohoto centra, který je řešen kolektivem pod vedením Jiřího Danihelky, Jana Kirschnera a Petra Pyška, je testování hypotéz o diverzitě a struktuře rostlinných populací a společenstev s důrazem na dynamické aspekty rostlinných invazí a naturalizace. Práce centra se mj. soustřeďuje na zpřístupnění a vzájemné sdílení dat o rozšíření a vlastnostech vybraných skupin organismů pro interdisciplinární analýzy, přičemž hlavní důraz klademe na databázi výskytu cévnatých rostlin v České republice.

V roce 2002 se k využívání a zpřístupnění datových zdrojů s údaji o biodiverzitě zavázala i Česká republika. Tento závazek vyplývá z Memorandum of Understanding for the Global Biodiversity Information Facility (GBIF), k jejímuž naplňování vyzývá mimo jiné i projekt botanického ústavu Česká Bioplatforma.

Jiří Danihelka, Petr Petřík a Jan Wild