Úvod

login:
heslo:

Databáze již není od konce roku 2014 aktualizována a provoz webové stránky florabase.cz bude postupně ukončen. Rozšířenou databázi i další data o flóře a vegetaci ČR najdete na www.pladias.cz.

Tyto stránky umožňují prezentaci nálezových dat o rozšíření cévnatých rostlin na území České republiky formou interaktivně generovaných síťových map a výpisů. Jejich podkladem je databanka, která bude průběžně aktualizována. Její další rozvoj a doplňování budou záviset zejména na zapojení botanické veřejnosti a výměně floristických údajů.

V České republice existuje několik regionálních i celostátních floristických databází, každá z nich má však jiný formát a jiný taxonomický základ. Získat údaje z těchto zdrojů je poměrně zdlouhavé a jejich konverze a příprava k jinému využití vyžaduje značné množství práce. Naším cílem je proto nabídnout společnou platformu k prezentaci těchto dat, poskytnout tyto údaje široké odborné i laické veřejnosti a zároveň zajistit majitelům a správcům jednotlivých databází zpětnou vazbu, např. formou doplňků a komentářů k chybným údajům.

Aktuální změny údajů v databance

vloženo provedené změny
2014-07-07 12:33:15
Ondřej Klíma
Od 7. 7. 2014 jsou zpřístupněna data z Databáze lesnické typologie (DLT) poskytnutá Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL).
2013-12-16 10:00:36
Jan Wild
Od 4.12.2013 jsou ve zkušebním provozu zpřístupněna kompletní data ND OP (AOPK ČR) odpovídající stavu ND OP k lednu 2013
2013-12-02 23:11:55
Jan Wild
Od 28.11.2013 probíhá postupné přidávání dat Nálezové databáze ochrany přírody (AOPK, ČR) a jejich zkušební provoz.
Kompletní přehled změn >>

Na portálu jsou zpřístupněny údaje o výskytu rostlin z těchto zdrojů

Celkem je v databázi uloženo 8752959 položek.