Introduction

login:
password:

The web page florabase.cz has not been updated since 2014 and will be closed soon. Please visit www.pladias.cz, the new database of the Czech flora and vegetation.

Tyto stránky umožňují prezentaci nálezových dat o rozšíření cévnatých rostlin na území České republiky formou interaktivně generovaných síťových map a výpisů. Postupně bychom rádi vybudovali živou databanku, která by byla průběžně aktualizována. Další rozvoj a její doplňování bude záviset zejména na zapojení botanické veřejnosti a výměně floristických údajů.

V České republice existuje několik regionálních i celostátních floristických databází, každá z nich má však jiný formát a jiný taxonomický základ. Získat údaje z těchto zdrojů je poměrně zdlouhavé a jejich konverze a příprava k jinému využití vyžaduje značné množství práce. Naším cílem je proto nabídnout společnou platformu k prezentaci těchto dat, poskytnout tyto údaje široké odborné i laické veřejnosti a zároveň zajistit majitelům a správcům jednotlivých databází zpětnou vazbu, např. formou komentářů k chybným údajům a doplňků.

Last changes in the database

inserted changes
2014-07-07 12:33:15
Ondřej Klíma
Od 7. 7. 2014 jsou zpřístupněna data z Databáze lesnické typologie (DLT) poskytnutá Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL).
2013-12-16 10:00:36
Jan Wild
Od 4.12.2013 jsou ve zkušebním provozu zpřístupněna kompletní data ND OP (AOPK ČR) odpovídající stavu ND OP k lednu 2013
2013-12-02 23:11:55
Jan Wild
Od 28.11.2013 probíhá postupné přidávání dat Nálezové databáze ochrany přírody (AOPK, ČR) a jejich zkušební provoz.
Complete list of changes >>

Na portálu jsou zpřístupněny údaje o výskytu rostlin z těchto zdrojů

Celkem je v databázi uloženo 8752959 položek.