Úvod

Tyto stránky jsou určeny k prezentaci floristických kartoték, které v minulosti sloužily ke shromažďování a třídění floristických nálezů, tj. podobně jako dnešní databáze. Takových lístkovnic a podobných sbírek, které jsou výsledkem práce obětavých jednotlivců nebo vědeckých a kulturních institucí, existuje v České republice větší počet. V současnosti už nové kartotéky ani rozpisy floristických údajů na papíře většinou nevznikají, existující lístkovnice a sbírky však obsahují velké množství údajů z novější a historické floristické literatury i původních, často nikde neuveřejněných nálezů. Převod těchto údajů do databází a jejich interpretace vyžadují obrovské množství práce a je pravděpodobné, že podstatná část starších floristických údajů nebude takto zpracována nikdy. Poměrně snadno však lze v dnešní době tyto lístkovnice skenovat, převést do formátu pdf, případně zpracovat metodou OCR (optical character recognition), a zpřístupnit na internetu, a tím i široké botanické veřejnosti. Právě k tomu jsou určeny tyto internetové stránky.

Ve virtuální floristické kartotéce jsou zpřístupněny tyto soubory floristických dat

  1. Rozpisy floristické literatury do roku 1945
  2. Rozpisy floristické literatury po roce 1945
  3. Kartotéka vstavačovitých ing. Františka Procházky