Poděkování

Digitalizace Kartotéky vstavačovitých F. Procházky proběhla ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody, základní organizací 58/06 Bílé Karpaty.

Skenování údajů o výskytu kriticky ohrožených druhů ze sbírek Rozpisy floristické literatury do roku 1945 a Rozpisy floristické literatury do roku 1945 se uskutečnilo v rámci projektu MŠMT 2B06178.

Týmu pod vedením pana Adama Chromého (Adamna NET) děkujeme za vytvoření tohoto webového rozhraní.

Tuto webovou prezentaci vytvořil tým Centra pro výzkum biodiverzity LC06073, financovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, s institucionální podporou výzkumných záměrů MSM0021622416 a AV0Z60050516.