Pravidla užití dat

Floristické údaje prezentované na těchto stránkách jsou majetkem právnických a fyzických osob, které příslušné kartotéky spravují nebo je poskytly. Bez písemného svolení pořizovatelů jednotlivých databází je lze použít v souladu s autorským zákonem jen pro osobní potřebu, nebo pro účely vědecké nebo vyučovací za předpokladu, že je uveden pramen, a to v rozsahu odůvodněném sledovaným nevýdělečným účelem.

Autorská práva tím nejsou dotčena. Za správnost údajů neneseme právní odpovědnost.

Jiří Danihelka, Petr Petřík a Jan Wild

Doporučená citace www stránek Danihelka J., Petřík P. & Wild J. (2010): Virtuální floristická kartotéka. – URL: http://florabase.cz/kartoteka/.