Kdo jsme?

Centrum pro výzkum biodiverzity v Botanickém ústavu je jedním z center základního výzkumu projektu sdružujícího pracovní skupiny z osmi špičkových pracovišť v České Republice. Hlavním výzkumným cílem tohoto centra, který je řešen kolektivem pod vedením Jiřího Danihelky, Jana Kirschnera a Petra Pyška, je testování hypotéz o diverzitě a struktuře rostlinných populací a společenstev s důrazem na dynamické aspekty rostlinných invazí a naturalizace. Práce centra se mj. soustředí na zpřístupnění a vzájemné sdílení dat o rozšíření a vlastnostech vybraných skupin organismů pro interdisciplinární analýzy, přičemž hlavní důraz klademe na databázi výskytu cévnatých rostlin v České republice.

Jiří Danihelka, Petr Petřík a Jan Wild